Grunty pod fotowoltaikę

/static/img/zdjecia/aerial-view-of-solar-panels-array-on-green-grass-2800845.jpg

Zadbaj o środowisko i zapewnij sobie stały dochód na okres 25 lat!

Właściciele gruntów o odpowiednich parametrach mogą być świetnymi kandydatami do ich wynajmu pod duże projekty farm fotowoltaicznych. Projekty te generują przychody z najmu, dostarczają energię elektryczną dla lokalnych gospodarstw i pomagają zwiększyć naszą niezależność energetyczną. Wykorzystywane przez nas tereny są najniższej klasy bonitacyjnej. Są to obszary mało urodzajne lub wymagające dużych nakładów finansowych w celu osiągnięcia pożądanych plonów, budowa farmy fotowoltaicznej jest najlepszą metodą wykorzystania takiego terenu. Oferujemy dzierżawę gruntów na okres minimum 25 lat, a także atrakcyjny czynsz dzierżawy. Długoterminowy stały dochód pozwoli zabezpieczyć i poprawić przyszłe planowanie finansowe właścicielom gruntów. Całkowita kwota dzierżawy podlega corocznej waloryzacji!

IDEALNY SĄSIAD

Budowa farmy fotowoltaicznej w zależności od wielkości trwa kilka miesięcy, po jej zakończeniu obiekt działa bezobsługowo i bezawaryjnie. Farmy słoneczne wytarzają mniej hałasu niż urządzenia klimatyzacyjne (poniżej 60dB), całość jest skoncentrowana w obrębie farmy, co sprawia, że mogą być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

KLUCZOWE CZYNNIKI

Decydujące o możliwości wykorzystania gruntu pod farmy fotowoltaiczne:

  • areał działki min. 1,7ha
  • brak MPZP lub plan dopuszczający lokalizację elektrowni fotowoltaicznej
  • teren poza obszarem ochrony przyrody
  • klasa bonitacyjna IV,V, VI
  • linia SN (średnie napięcie) do 500m
  • minimalna szerokość 60m
  • brak zalesienia

Jeśli Twoja ziemia spełnia powyższe warunki skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza lub skontaktuj się telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy