DZIERŻAWA GRUNTÓW

Stałe zyski dzięki wykorzystaniu własnych, nieużywanych gruntów pod inwestycje fotowoltaiczne.

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Stałe zyski dzięki wykorzystaniu własnych, nieużywanych gruntów pod inwestycje fotowoltaiczne.

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Firma Electricom specjalizuje się w dzierżawie gruntów pod farmy fotowoltaiczne, zapewniając kompleksową obsługę na każdym etapie projektu. Właściciele gruntów o odpowiednich parametrach mogą być świetnymi kandydatami do ich dzierżawy pod projekty farm fotowoltaicznych. Projekty te generują przychody z najmu, dostarczają energię elektryczną dla lokalnych gospodarstw i pomagają zwiększyć naszą niezależność energetyczną.

Oferujemy dzierżawę gruntów na okres 29 lat, a także atrakcyjny czynsz dzierżawy. Długoterminowy stały dochód pozwoli zabezpieczyć i poprawić przyszłe planowanie finansowe właścicielom gruntów. Całkowita kwota dzierżawy podlega corocznej waloryzacji!

Budowa farmy fotowoltaicznej w zależności od wielkości trwa kilka miesięcy, po jej zakończeniu obiekt działa bezobsługowo i bezawaryjnie. Farmy słoneczne wytwarzają mniej hałasu niż urządzenia klimatyzacyjne (poniżej 60dB), całość jest skoncentrowana w obrębie farmy, co sprawia, że mogą być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Decydujące czynniki o możliwości wykorzystania gruntu pod farmy fotowoltaiczne:

  • Powierzchnia działki minimum 0,5 ha
  • Minimalna szerokość działki 40m / teren płaski lub niewielkie nachylenia
  • Klasa bonitacyjna gruntu od IV do VI, a w przypadku działki rolnej V lub VI
  • Linia średniego napięcia do 1 km od działki
  • Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub MPZP pod rolę lub farmę PV
  • Brak zalesienia/znacznego zadrzewienia gruntu
  • Lokalizacja działki poza obszarem ochrony przyrody (Natura 2000)
  • Droga dojazdowa do działki

Formularz zgłoszenia gruntu

Zobacz również

Zobacz również

Zobacz również